TENISOVÉ KURTY OTEVŘENY

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví s výskytem COVID 19 ( Mimořádným opatřením č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020) otevíráme multifunkční hřiště za následujících podmínek.

Na jednom hřišti pouze 2 osoby (s výjimkou hrajících členů domácnosti)

Dodržování provozního řádu hřiště

Vstup do areálu, ke hřišti, brankou pod beach volejbalovým hřištěm. Areál zůstává prozatím pro veřejnost uzavřen.

Rezervace sportoviště pouze po předchozí rezervaci na tel. 734 506 130.

Klienti berou na vědomí, že při porušení výše uvedených podmínek jsou povinni sportoviště okamžitě opustit bez nároku na vrácení vstupného.

V současné době probíhají v prostorách multifunkčního hřiště  a hřiště plážového volejbalu přípravné práce na on line systém rezervace a obsluhy sportovišť.  Dbejte opatrnosti.

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.