Podmínky pro ubytování COVID – Aktualizace

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek 

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní POC test s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování, od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní.

– osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Testy neprodáváme, je nutné si přivézt s sebou.

Děti do 6 let věku testy nepotřebují. Pro děti, které již 6 let dovrší, platí podmínky doložení čestného prohlášení, které za ně vyplní zákonný zástupce.

Děkujeme za ohleduplnost.

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.